Loc de muncă

ÜgyintézőPrimăria comunei Ciceu, în calitate de autoritate tutelară, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 selecționează membri în Consiliul de administrație al SC Patakloka-Szeges SRL și administrator.

Informații suplimentare, inclusiv criteriile de evaluare și condițiile de participare se pot obține la nr. Tel 0266-379.261, cât și la sediul Primăriei Comunei Ciceu, comuna Ciceu, nr. 651.

Data de depunere a dosarelor 15 mai 2017

LOC DE MUNCĂ

Primaria comunei Ciceu organizează concursuri, în baza H.G. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcțiilor publice vacante in cadrul Comapartimentului contabilitate, buget, finanțe, taxe și impozite:

– Inspector, Clasa I, grálláshirdetés1ad profesional Principal,

Condiţii generale de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
  • cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cunoştinţe de operare pe calculator;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ciceu:

  • Referent de specialitate, 23 mai, ora 11:00
  • Data interviului se va stabili ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (4 mai 2017).
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

 

 

LOC DE MUNCA

Ügyintéző

 

Primaria comunei Ciceu organizează concurs, în baza H.G. 286/2011, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcției contractuale de administrator public, pe perioadă detereminată

 

Condiţii generale de participare

  • nivelul studiilor: superioare administrative, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

Concursul vor avea loc la sediul Primăriei Ciceu in data de 4 mai 2017, ora 11:00
Data interviului se va stabili ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 10 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (20 aprilie 2017).
Relații suplimentare  și bibliografia stabilită se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ciceu, din județul Harghita, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,2,3,4, începând cu data de 04.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Ciceu, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Concurs, pentru ocuparea postului de funcţionar public

1435150421LeOloPrimaria comunei Ciceu organizează concurs, în baza H.G. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcției publice vacante de: referent, clasa III, grad profesional debutant, în data de 13 septembrie 2016, ora 11,00 va avea loc proba scrisă, data interviului se va stabili ulterior.
Condiții de participare:
–          nivelul studiilor: studii medii liceale
–          vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

 

 

Zi liber

În data de 21.07.2016. nu avem relaţii cu publicul!
În caz de urgenţă sunaţi la :0741-115266 (PRIMAR)                                            0743-126174 (Viceprimar)

AVERTIZARE HIDROLOGICA

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Administraţiei şi Internelor, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Ape: Banat, Mureş, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad.

Avertzare hidrologica

 

 

INFORMARE MĂSURI DE MEDIU ȘI CLIMĂ – PNDR 2014 – 2020

Round_straw_bales_in_Luxembourg_1Incepând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Continuarea