ANUNȚ

Primăria comunei Ciceu aduce la cunoștiința locuitorilor că  în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.28/2008, persoanele fizice și juridice AU OBLIGAȚIA să declare datele pentru înscrierea in registrul agricol ,date necesare  pentru eliberarea adeverințelor și  care va avea loc în următoarea ordine:

 

Ciceu

29 ianuarie 2018 _________________ 1-60 nr. imobil

30 ianuarie 2018 _________________61-120 nr. imobil

31 ianuarie 2018 _________________ 121-180 nr. imobil

1 februarie 2018 _________________ 181-226 nr. imobil

2 februarie 2018 _________________227-278 nr. imobil

5 februarie 2018 _________________279-345 nr. imobil

6 februarie 2018 _________________ 346-421 nr.imobil

7 februarie 2018 _________________ 422-482 nr. imobil

8 februarie 2018 _________________ 483-533 nr. imobil

9 februarie 2018 _________________ 534-599 nr. imobil

12 februarie 2018 ________________ 600-651 nr. imobil

13 februarie 2018 ________________ 652-710 nr. imobil

14 februarie 2018 ________________ 711-753 nr. imobil

 

Ciaracio

15 februarie 2018 _______________1-67 nr. imobil

 

Piricske

16 februarie 2018

 

Harghita Băi , imobilele care fac parte din UAT CICEU

19 februarie 2018

LOCURI DE MUNCĂ

Primaria comunei Ciceu organizează concursuri, în baza H.G. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcțiilor publice vacante in cadrul Comapartimentului proiecte, prognoze și achiziții:

– Inspector, Clasa I, grad profesional Principal,

 

Condiţii generale de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
 • cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cunoştinţe de operare pe calculator;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ciceu:

 • Data probei scrise 20 februarie 2018, ora 11:00
 • Data interviului se va stabili ulterior.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (8 februarie 2017 – inclusiv).
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

Locuri de muncă

Primaria comunei Ciceu organizează concursuri, în baza H.G. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcțiilor publice vacante in cadrul Comapartimentului contabilitate, buget, finanțe, taxe și impozite:

– Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent,

Condiţii generale de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an
 • cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cunoştinţe de operare pe calculator;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ciceu:

 • Referent de specialitate, 4 ianuarie 2017 ora 11:00
 • Data interviului se va stabili ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (18 decembrie 2017 – inclusiv).

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

Locuri de muncă

Primaria comunei Ciceu organizează concursuri, în baza H.G. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcțiilor publice vacante in cadrul Comapartimentului proiecte, prognoze și achiziții:

– Inspector, Clasa I, grad profesional Principal,

Condiţii generale de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
 • cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cunoştinţe de operare pe calculator;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ciceu:

 • Data probei scrise 5 ianuarie 2018, ora 11:00
 • Data interviului se va stabili ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (18  decembrie 2017 – inclusiv).

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

APEL CĂTRE TOȚI LOCUITORII COMUNEI CICEU

Primăria Comunei Ciceu face apel către locuitori, că este interzisă curățirea prin ardere a pășunilor, fânețelor, miriștilor respectiv ale terenurilor agricole.

         Sunt excepții numai cazurile în care Inspectoratul Județean de Mediu  a dat aviz favorabil pentru anihilarea plantelor bolnave.

         In baza Hotărârii Guvernului 195/2005  pedepsele prevăzute pentru faptele de mai sus sunt următoarele:

-pentru pesoanele fizice amendă între 3.000-5.000 lei, iar pentru persoane juridice amendă de 25.000-50.000 lei.

LOC DE MUNCĂ

job

Primăria comunei Ciceu organizează concursurs de recrutare  la sediul Primăriei Comunei Ciceu , comuna Ciceu, nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Comapartimentului contabilitate, buget, finanțe, taxe și impozite:

– Inspector, Clasa I, grad profesional Principal,

 

Condiţii generale de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
 • cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ciceu:

 • proba scrisa: 4 septembrie, ora 11:00
 • Data interviului se va stabili ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (24 august 2017 inclusiv).

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

Loc de muncă

ÜgyintézőPrimăria comunei Ciceu, în calitate de autoritate tutelară, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 selecționează membri în Consiliul de administrație al SC Patakloka-Szeges SRL și administrator.

Informații suplimentare, inclusiv criteriile de evaluare și condițiile de participare se pot obține la nr. Tel 0266-379.261, cât și la sediul Primăriei Comunei Ciceu, comuna Ciceu, nr. 651.

Data de depunere a dosarelor 15 mai 2017

LOC DE MUNCĂ

Primaria comunei Ciceu organizează concursuri, în baza H.G. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcțiilor publice vacante in cadrul Comapartimentului contabilitate, buget, finanțe, taxe și impozite:

– Inspector, Clasa I, grálláshirdetés1ad profesional Principal,

Condiţii generale de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
 • cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cunoştinţe de operare pe calculator;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ciceu:

 • Referent de specialitate, 23 mai, ora 11:00
 • Data interviului se va stabili ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 20 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (4 mai 2017).
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primariei comunei Ciceu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

 

 

LOC DE MUNCA

Ügyintéző

 

Primaria comunei Ciceu organizează concurs, în baza H.G. 286/2011, la sediul Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 651, jud. Harghita pentru ocuparea funcției contractuale de administrator public, pe perioadă detereminată

 

Condiţii generale de participare

 • nivelul studiilor: superioare administrative, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

Concursul vor avea loc la sediul Primăriei Ciceu in data de 4 mai 2017, ora 11:00
Data interviului se va stabili ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ciceu în termen de 10 de zile de la data publicării przentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a (20 aprilie 2017).
Relații suplimentare  și bibliografia stabilită se pot obține la sediul Primariei comunei Ciceu și la telefon 0266-379.261.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ciceu, din județul Harghita, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,2,3,4, începând cu data de 04.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Ciceu, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.