Határozatok és napirendi pontok

2016

01-H-REVOCAREHCL40-Izmeny 02-H-REVOC-BUS-PREDARE 03-H-ORGANIGRAMASTATFUNCTII 04-H-PLAN-L276 05-H-ORGANIGRAMA-SVSU 06-BUGET GENERAL2016 07-H-ALOCSUMDEPLAS-LASATUSECULUI 08-H-CONTRACTJURIDIC 09-H-FACILITATIFISCALE-44-2015 10-H-ADIHARGITAVIZ 11-ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 12-H-EXECUTIEBUGET2015 13-H-EXECUTIE-csikcsicsoert-2015 14-H-Tichete_gradinita 15-H-RECTIFICAREBUGET 16-HOT-PRELUNGIREPUG 17-H-ALOCSUMDEPLAS-CERNATON 18-H-CAMINCULTURAL 19-H-COTIZATII-BOGAT 20-H-ADI_Bogat_agricol local aprobare studiu-3 21-H-Instrumentare-proi-ADI-Bogat 22-H-ADULTI 23-H-COPII 24-H-CONTRACT-CJHR-TRANSMITERE FOLOSINTA ECHIPAMENT AGR 25-H-ALOCARESUMA-ZIUA-PAMANTULUI 26-ACOPERIRE-RISC 27-REVOCARE-HCL-16-2016 28-H-PRELUNGIRE-PUG 29-H-inventar-com-Ciceu 30-H-Caritas 31-H-ExecutieBuegetara_I_trimester 32_H-Anexa 33. Hot alegerea comisiei de validare 34. Hot validarea mandatelor consilierilor locali 35. Hot alegerea presedintelui de sedinta-1 36. Hot alegerea viceprimarului-1 37 Hot. comisii de specialitate 38-H-REPREZENTARE-JURIDICA-HANNER-ERIKA 39-H-ADI-HARGHITA-VIZ-REPREZENTANT 40-ADI-BOGAT-REPREZENTANT 41-ADI-SIMD-HARGHITA-REPREZENTANT 42-ADI-MUNTII-HARGHITA-REPREZENTANT 43-H-ADI-DEZVOLATE-RURALA-REPREZENTANT 44-H-ADI-CSIKI-JEGKORONG-REPREZENTANT 45-H-ASOC-FELCSIK-REPREZENTANT 46-H-ASOC-CSIKCSIOERT-REPREZENTANT 47-H-ASOC-HARGITAFURDOERT-REPREZENTANT 48-H-ASOC-HARGHITA-REPREZENTANT 49-EXEC-TRIM-II 50-H-RECTIF-BUGET 51-H-ALOCARE SUMA-CUPA-PRIETENIEI 52-H-MODERNIZARE-CAMIN 53-H-RECTIFICARE-BUGET 54-H-APROBARE-PARTICIP-LICITATIE 55-H-COTIZATIE-HARGITA-VIZ 56-H-PUBLICARE-SITE-RESTANTIERI 57-H-APROBARE-PLAN-CAINI-FARA-STAPAN 58-H-PRELUNG-CONTR-RDE-HURON 59-H-MODIF-HOT-54 60-H-RECTIFICARE-BUGET 61-H-ALOCARESUMA-ZUGLO 62-H-ALEGERE-PRES-SEDINTA 63-H-modif-HCL-3-2016-modif-organigrama 64-H-modif-hot-19-2014-repr-proiect-afir 65-H-participare-la-licitatie 66-H-stabilire-drept-de-proprieta 67_Prelungire_Scrisoare_de_garantie 68-Rectificare_buget 69-H-ExECUTIE-TRIM-III 70-H-modif-HCL-65 71-H-APROBARE-PROIECT-ciceu-1 72-H-APROB-DOCUMENTATIE-APA-CANALIZARE 73-H-PROIECTARE-TEREN-FOTBAL-PISTA-ALERGARE 74-SERVICII-CONSULTANTA-INTOCMIRE-PROI-TEREN-FOTBAL 75-H-MODIF-HCL-34-2013 76-h-H-RECTIFICARE-BUGET 77-asocierea-HASMASU-MARE 78-H-achizitionare-teren 79-H-Plan PAAR 80-H-TAXE-SI-IMPOZITE-LOCALE-2017 81-reziliere-contract-utilaj-procedura-noua-de-azhizitii 82-H-COTIZATIA ADI HARGITAFURDOERT 83-H-EXTERNALIZARE CONTABILITATE 84-H-prelungire-scrisoare-garantie 85-H-RECTIFICARE-BUGET 86-H-ALEGERE-PRES-SEDINTA 87-H-REVOCARE-HCL-58-2016-CONTRACT-SALUBRIZARE 88-H-APROBARE-ACHIZ-SERV-SALUBRIZARE 89-H-MODIF-HCL-24-2014-COTIZ-BOGAT 90-H-HARGITAFURDOERT 91-PRELUNGIRE-CARITAS 92-H-REGULAMENT-SALUBRIZARE 93-MODIF-COMPL-PRELUNG-STRATEGIE-INTEGRATA 94-H-INTERZICERE-ACCES-CIRCULATIE-DE1719

2015

01-H-ALEGEREPRESEDINTEDESEDINTA 02-H-ORGANIGRAMASTATFUNCTII 03-H-DEFICIT-2014 04-BUGET GENERAL2014   05-H-PLAN-L276 06-H-INVENTCOMUNA-KAJONIISKOLA  07-H-domeniu-public-sect II   08-H-EXECUTIE-csikcsicsoert-2014 09-H-ORGANIGRAMA-SVSU 10-H-DESEMNARESEF-SVSU 11-H-ALOCSUMDEPLAS-LASATUSECULUI 12-H-EXECUTIE-TRIM-IV-2014 13-H-GHIDCULTURATINERET 14-H-MODIF-TAXE-2015 15-H-ADI-KOZEPCSIK 16-H-DESEMNAREFECSKE 17-H-ADULTI 18-H-COPII 19-H-ALOCARESUMA-ZILELEPAMANTULUI 20-H-SCSINCONSRL 21-H-ALEGEREPRESEDINTEDESEDINTA 22-HCL-validarea mandatelor 23-HCL-modificareComisiiSpecialit 24-H-CARITAS 25-H-EXECUTIE-I-2015 26-H-PARTICIPARELEADER 27-H-ASISTENTATEHNICA-VALLUM 28-H-MODIFICARE-ORGANIGRAMASTATFUNCTII 29-H-L416-DEPAGUBIREINCENDIU 30-H-OCUPAREDEFINITIV-ORANGE 31-H-ZILELECOMUNEI 32-HOT-BUSPROGRAM33-H-SALUBRIZARE 34-H-RENUNT-PRO-DEZVOLTARE CAMINCULTURAL 35-H-E-GUVREG-AGR-ELECTRONIC 36-H-domeniu-public-sect II 37-ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 38-H-PLANPROMOVARE 39-H-RECTIFIC-BUGET GENERAL2015 40-H-Izmeny 41-H-domeniu-public-sect II 42-H-SCSINCONSRL 43-H-OCUPAREDEFINITIV-ORANGE 44-H-MODIFICARE-ORGANIGRAMASTATFUNCTII 45-H-domeniu-public-sect II 47-H-STRATEGIADEZVOLTCICEU 48-H-ACTIVE FIXE 49-H-RECTIFICAREBUGET2015 OCT 50-H-EXECUTIEBUGET2015 51-H-SF-DC-11 52-H-RUTIER ZONA ADI BOGAT 53-H-ADI Bogat intravilan utak 54-H-taxe -impozit55-H-dom-public-sect II56-HOT-BUS-PREDARE57-H-LEADERECHIP-VAL-FINAL58-H-SOLICIT-SCRIS-GARANTIE59-ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA60-H-RECTIFICAREBUGET2015-NOI61-H-COTIZATIE-ADIHARGITAVIZ62-H-SOLICIT-SCRIS-GARANTIE

2014
01-H-ORGANIGRAMA STAT FUNCTII  02-H-PLAN-L276  03-H-DEFICIT-2013  04-BUGET GENERAL2014  05-H-MODIF-SF-APACANAL-Ciceu  06-H-CONDITII DE ACCESARE RETEA COMUNICATII ELECTRONICE  07-H-REGULAMENT RECLAME 08-CONTRACT SERVICII AUTOLAND  09-H-CONCESIONARE KERESZTENY IFJAK 10-H-ALOC SUM DEPLAS-LASATU SECULUI  11-CONTRACT HAJDU II  12-H-DARE IN FOLOSINTA-IKEN-CONSJUD13-H-INVENT-KAJONIISKOLA14-H-FELCSIK-SONORIZARE15-H-FELCSIK-ECHIP-SP-16-HOT-CONTRACTSTEMACICEU17-H-EXECUTIE-201318-H-LEADERILUMINAT19-H-LEADERECHIPAMENTINTERVENTIE20-H-LEADERSPATIIVERZI21-H-CONCESIONARE KERESZTENY IFJAK-teren sport-sala educatie fizica 22-H-ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 23-H-PROIECT STEMA CICEU 24-H-COTIZATII-ADI 44-H-APARARE INTERES LOCAL 24-H-COTIZATII-ADI 25-H-ALOCARE SUMA-ZILELE PAMANTULUI 26-H-CONTRACT COMODAT-SVSU 27-H-COOP-ASOC-CSIKCSICSOERT 28-H-CONTRACT COMODAT-CSIKCSICSOERT 29-H-CARITAS 30-H-ADULTI 31-H-COPII 32-H-ALEGEREPRESEDINTEDESEDINTA 33-H-RECTIFIC-BUGET GENERAL2014 34-H- Gyorpal Levente 35-CONTRACT_LEADER HAJDU KÁROLY 36-H-DEZVOLTARE SVSU 37-H-DEZVOLTARE CAMIN CULTURAL 38-H-REGULAMENT CERTIFICAT FISCAL 39-H-ASOCIERE HARGITA HEGYSEG 40-H-COOP-ASOC-CSIKCSICSOERT 41-H-OCUPARE TEMPORAR SZEKELYKAPU 42-H-OCUPARE TEMPOR TURISTAOSVENY 43-H-ELECTRIC Kopacz Barna  44-H-APARAREINTERESLOCAL 45-H-RECTIFIC-BUGET GENERAL2014 46-H-ALEGEREPRESEDINTEDESEDINTA 47-H-RECTIFIC-BUGET GENERAL2014 48-HCL INCLUDEREDOM-PUBLIC-HRBAI 49-H-CONCESIONAREKERESZTENYIFJAK 50-H-CONTRACTCOMODAT-SVSU 51-H-CONTRACTCOMODAT-CSIKCSICSOERT 52-H-ROMCAT-ALOC-SUMA 53-H-EXECUTIE-TRIM-III-2014 54-H-MODIFICARE-ORGANIGRAMASTATFUNCTII  55-H-INCETARE-MANDATCONSIL 57-H-RECTIFIC-BUGET GENERAL2014 56-H-MODIF-SF-REFUGIUTURISTIC 58-H-KELEMENJOZSEF-ELECTRICA 59-H-DAREINFOLOSINTA-IKEN-CONSJUD 60-H-domeniu-public-sect II 61-H-ASOCCJHRDESZAPEZIRE 62-H-RECTIFIC-BUGET GENERAL2014 63-H-COTIZATII-BOGAT 64-H-TAXE-2015

 

              2013
HOT 01_2013      HOT 35_2013
HOT 02_2013      HOT 36_2013
HOT 03_2013      HOT 37_2013
HOT 04_2013      HOT 38_2013
HOT 04_2013      HOT 39_2013
HOT 05_2013      HOT 40_2013
HOT 06_2013      HOT 41_2013
HOT 07_2013      HOT 42_2013
HOT 08_2013      HOT 43_2013
HOT 09_2013      HOT 44_2013
HOT 10_2013      HOT 45_2013
HOT 11_2013      HOT 46_2013
HOT 12_2013      HOT 47_2013
HOT 13_2013      HOT 48_2013
HOT 14_2013      HOT 49_2013
HOT 15_2013      HOT 50_2013
HOT 16_2013      HOT 51_2013
HOT 17_2013      HOT 52_2013
HOT 18_2013      HOT 53_2013
HOT 19_2013      HOT 54_2013
HOT 20_2013      HOT 55_2013
HOT 21_2013      HOT 56_2013
HOT 22_2013      HOT 57_2013
HOT 23_2013      HOT 58_2013
HOT 24_2013      HOT 59_2013
HOT 25_2013      HOT 60_2013
HOT 26_2013      HOT 61_2013
HOT 27_2013      HOT 62_2013
HOT 28_2013      HOT 63_2013
HOT 29_2013      HOT 64_2013
HOT 30_2013      HOT 65_2013
HOT 31_2013      HOT 66_2013
HOT 32_2013      HOT 67_2013
HOT 33_2013      HOT 68_2013
HOT 34_2013

                         2012                                                                                                                      
HOT 01/2012                HOT 41/2012
HOT 02/2012                HOT 43/2012
HOT 03/2012                HOT 44/2012
HOT 04/2012                HOT 45/2012
HOT 05/2012                HOT 46/2012
HOT 06/2012                HOT 47/2012
HOT 07/2012                HOT 48/2012
HOT 08/2012                HOT 49/2012
HOT 09/2012                HOT 50/2012
HOT 10/2012                HOT 51/2012
HOT 11/2012                HOT 52/2012
HOT 12/2012                HOT 53/2012
HOT 13/2012                HOT 54/2012
HOT 14/2012                HOT 55/2012
HOT 15/2012                HOT 56/2012
HOT 16/2012                HOT 57/2012
HOT 17/2012                HOT 58/2012
HOT 18/2012                HOT 59/2012
HOT 19/2012                HOT 60/2012
HOT 20/2012                HOT 61/2012
HOT 21/2012                HOT 62/2012
HOT 22/2012                HOT 63/2012
HOT 23/2012                HOT 64/2012
HOT 24/2012                HOT 65/2012
HOT 25/2012                HOT 66/2012
HOT 25/2012                HOT 67/2012
HOT 26/2012
HOT 27/2012
HOT 28/2012
HOT 29/2012
HOT 30/2012
HOT 31/2012
HOT 32/2012
HOT 33/2012
HOT 34/2012
HOT 35/2012
HOT 36/2012
HOT 37/2012
HOT 38/2012
HOT 39/2012
HOT 40/2012