Egyház

Csíkcsicsó egyházilag a 11–12. században a Szent János-templom körül elterülő Tordafalvához tartozott. Miután Tordafalvát 1694-ben a tatárok felperzselték, a vezetést Delne tízes vette át. Delne fennhatósága alá került Csicsó is 1783-ig, amikor 562 lélekkel levált és vállalta a külön plébánia fenntartását. A Szent János-templom Delne, Pálfalva és Csicsó közös temploma volt. Delne és Csicsó között található Csicsóhegye, melyet az 1880-as évekig erdő borított. A falu lakossága innen látta el magát építőanyaggal és tüzelővel, amíg ki nem irtották. Régebb az Olt keleti partján 2 km szélességű láp húzódott, ahol csak kemény, hideg télben lehetett közlekedni. 1810–1830 között építették Szőcs Antal plébános vezetésével a község legfontosabb útját az Olt felé a lápon át. Az úttest két oldalán kiépült Újfalu rövidesen a falu legnagyobb tízesévé vált. Csíkcsicsóban egyetlen templom van. Oszlopos: nyugati része kápolna volt az 1300–1400-as évektől. Ezt az 1700-as években, a lakosság növekedése miatt, templommá alakították. Mai, végleges formáját 1839-ben kapta Szőcs Antal plébánossága alatt. Mellé épült a plébánia, kántortanítói lakás gazdasági épületekkel, 1847-ben pedig a templommal szemben sikerült felépíteni a ma is álló felekezeti iskolát.

Páduai Szent Antal, plébánia

Honlap

XIII. Felcsíki főesperesi kerület
Postacím: 537297-Ciceu 152., jud. Harghita
Tel: 0266-379.271
Szentmisék: vasárnap és ünnepnapokon 8, 11 és 19 órakor.
Plébános: Nagy József
Kántor: Gombos Csaba
Harangozó: Péter Attila

 

Az egyházközség papjai a plébánia alapításától:

 1.   Székely József                       1783 aug. 4.
 2.   Törörk Adalbertus                   1786 nov. 21.
 3.   Gyenge András                       1808 okt. 13
 4.   Szõcs Antal                            1810 júl. 30
 5.   Puskás Tamás                       1867 jan. 2
 6.   Kovács Mihály                        1890 ápr. 28
 7.   Incze Domokos                      1902 jan. 15
 8.   György Illés                             1905 okt. 26
 9.   Búzás Imre esperes               1914 szept. 20
 10.   Ferencz Benjamin kan.          1965 máj. 1
 11.   Bereczi István                         1978 jan. 27
 12.   Nagy József                            2004 aug. 1

Zarándoklat Rómába 2013 április 8-13 között.