FELHÍVÁS

A csíkcsicsói Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy szigorúan tilos a mezőgazdasági területek, tarlók, legelők és kaszálók tűzzel történő takarítása.

         Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben beteg növények megsemmisítése a cél, ehhez azonban szükséges a megyei Környezetvédelmi Ügynökség engedélye.

          A 195/2005-ös Kormányhatározat értelmében a magánszemélyekre kiszabható büntetés 3.000-től 5.000 lejig , jogi személyek esetében pedig 25.000-től 50.000 lejig terjed, ami magával vonja a mezőgazdasági támogatások  elvesztését is ezen területekre.