Értesítés

szolgpontA HARVÍZ S.A. cég felhívja a csíkcsicsói lakósok figyelmét , hogy 2016.10.17.-től megkezdődik a rácsatlakozás a szennyvíz és ívóvíz hálozatra .

Bővebb információkért hívják Lakatos Antalt a 0758113725 telefonszámon .